تفاهمنامه همکاری فرهنگی، علمی و دانشگاهی بین رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا و دانشگاه کنیاتا امضاء شد.

به گزارش ایسنا، تفاهم نامه همکاری فرهنگی، علمی و دانشگاهی بین رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا و دانشگاه کنیاتا در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان