افزایش روزانه ۱۰ تن زباله در سایت خواچکین خمام، منطقه را به تلی از زباله تبدیل کرده و زنگ هشدار مخاطره آمیز سراوان گونه را به صدا درآورده است.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان