رئیس جمهور گفت: فرهنگ مهمترین ابزار پیشرفت و موفقیت یک جامعه به حساب می آید و اگر از ابزار فرهنگی استفاده شود، نیازی به ابزار الزام آور و تحمیلی نیست.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در همایش چیستی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان