زندان ها در ایران و استان موفق گیلان به جای اینکه صرفاً محلی برای تحمل حبس باشد، حقیقتا به مرکز تربیت و اصلاح مددجویان در ندامتگاه ها تبدیل شده که یکی از مزیت های آن، مولد شدن مددجو به جای ...

معاون رئیس جمهور، 2 طرح اشتغال زایی و ورزشی زندان های گیلان را افتتاح کرد.

به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان