در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

رییس مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون بحث تاثیرات فناوری هسته ای و اتمی در درمان سرطان مطرح است که این فناوری باید به کمک تشخیص و درمان سرطان بیاید.

به گزارش ایسنا، محمد اسماعیل اکبری ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان