سجاد فرحپور جوان کارآفرین گیلانی است که ۱۳ سال در شهر اطاقور لنگرود مشغول به فعالیت است و با راه اندازی یک سورتینگ مرکبات، کشاورزان شرق گیلان را تحت پوشش خود قرار داده و در چندین منطقه از شرق گیلان ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان