در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گفته فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، زمانی که ناوگروه ۸۶ در مأموریت بود، ما به طور هم زمان در غرب و شرق اقیانوس هند حضور جدی داشتیم و هم زمان سه ناوگروه ما در حال تأمین امنیت و برقراری ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان