در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

زندان ها در ایران و استان موفق گیلان به جای اینکه صرفاً محلی برای تحمل حبس باشد، حقیقتا به مرکز تربیت و اصلاح مددجویان در ندامتگاه ها تبدیل شده که یکی از مزیت های آن، مولد شدن مددجو به جای ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان