به گفته رئیس شورای شهر آستانه اشرفیه با نصب جدا کننده ها، آماده شدن مقدمات لازم و بر اساس مصوبه شورای ترافیک که بنابر خواسته ساکنین و کسبه خیابان سردار جنگل بود این خیابان از روز پنجشنبه ۱۹ بهمن، به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان