چند سالی است که به نظر می رسد یک مناسبت غربی با عنوان «ولنتاین» به متر و معیاری برای سنجش میزان دوست داشتن تبدیل شده است؛ مناسبتی که هرچند در ذاتِ خود برای ابراز علاقه است، اما اکنون دستخوش ...

حالا دیگر چند سالی می شود که از نیمه بهمن ماه آمادگی برای «ولنتاین» به یکی از دغدغه های جدی برخی از جوانان تبدیل شده است؛ مناسبتی به بهانه یادآوری «عشق» که به نظر می رسد در روند ایرانیزه شدن، ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان