در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

جواد کریمی ثابت گفت: یکی از ملزومات اصلی توسعه علوم و فناوری های نوین و پیشرفته، گسترش زیر ساخت های مگاساینس است.

به گزارش ایسنا، جواد کریمی ثابت، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در سخنرانی با موضوع «زیرساخت های مگاساینس» ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان