عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت:از جمله آئین هایی که برای ستایش «خرداد» وجود دارد؛ نهادن یک کاسه آب در سفره هفت سین است که به ما یادآوری می کند منابع آب را پاک نگه داشته و از آن ها ...

سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی خود نزدیک می شود؛ سالی همراه با اتفاقات مختلف تلخ و قدری هم شیرین. از فوت دهشتناک کیومرث پوراحمد تا رفتن بزرگانی مانند مهدی ابراهیمیان، اسماعیل شیران، محمد کلباسی و حمیدرضا ...

آخرین روزهای اسفندماه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان