معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت از سال ۱۳۷۷ تاکنون ۱۰ نوبت کار نمونه برداری از رسوب و آب رودخانه ارس انجام گرفته و هیچ آلودگی پرتوی غیرعادی در آن مشاهده نشده است.

به گزارش ایسنا، مرکز نظام ایمنی هسته ای ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان