در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

نمدمالی کهن ترین میراث صنایع دستی ایران است که قدیمی ترین نشانه های هنرورزی کهن اقوام ایرانی را می توان در آن جست وجو کرد؛ نمد نوعی بافته زیراندازی سنتی است که آن را نمی بافند بلکه با ایجاد فشار ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان