در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

آداب و رسوم مختلفی از دیرباز به مراسم ازدواج وابسته بوده است که به مرور زمان به بخشی از فرهنگ هر جامعه تبدیل شده است. هر چند این روزها این فرهنگ به دلیل موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و ...

پیوند ازدواج را می توان یکی از مهم ترین مراحل زندگی انسان ها دانست که در هر شهر و منطقه در کشور ما رسوم مخصوص خود را دارد، هرچند شکل و شمایل برگزاری آن در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان