در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

شواهد تاریخی نشان می دهد که مردم یزد از دیرباز و در طول تاریخ با هنرمندی خود، توجه مردم هنرشناس جهان و صنعت گران را جلب کرده اند. بسیاری از صنایع دستی این شهر در طول سالیان و با تغییر ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان