در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

سرپرست وزارت خارجه ایران در سخنرانی خود در نشست وزیران خارجه بریکس گفت صدور قطعنامه سیاسی در آژانس، هیچ تاثیری بر اراده تهران برای ادامه بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای و عمیاتی کردن طرح های ...

به گزارش ...

روز پنجشنبه 28 آبان دو خبر بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت که مقایسه این دو، تا حدوی می تواند گویای دلایل نگرانی عمیق از آنچه «دیپلماسی انفعالی» نامیده می شود، توضیح دهد:

الف) معاون حقوقی، کنسولی و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان