در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گزارش خبرنگار لنگرخبر در کومله، 2 دی ماه طی جلسه ای که اوقاف لنگرود با شورا و شهردار شهر کومله برگزار کردند توافقی برای محصور کردن آستان مقدس سیدحسن کومله شده و قرار بود 4 دی (شنبه گذشته) اقدامات اولیه از ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان