دستمال های سفید به نشانه دوستی و صلح در عشق آباد به رقص درآمدند، درحالی که قطعه محلی «نوایی نوایی» با دوتار خراسان هم نوا شد و زمزمه ترانه ای کردی به ضرب دف نشست و به این ترتیب کنسرت ...

چهره ماندگار میراث فرهنگی با اشاره به نقش جشنواره ها در زنده نگه داشتن و ترویج سنت ها، گفت: در مصوبه یونسکو، آواز و رقص محلی و بومی یکی از مهم ترین شاخص های میراث ناملموس است. باید با مقامات ...

به گزارش لنگرخبر، به نقل از گیل بوم، ویژه برنامه روز رشت در تاریخ 12 دی با عنوان «رشت پایتخت تئاتر ایران» با چالش هایی همراه بود. تصاویر منتشر شده از این برنامه رقص و پایکوبی زنان و مردان را در مرکز ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان