ثبت تاریخچه دقیق اسباب بازی در ایران به دلایل مختلفی چندان به دقت انجام نشده و همین موضوع هم سبب شده است که برای کسب اطلاعات از اسباب بازی در سایر دوره ها، نیازمند تحقیق در سفرنامه ها، خاطرات و... ...

تاثیر اسباب بازی بر رشد فردی و اجتماعی کودکان موضوعی انکارناپذیر است که از گذشته های بسیار دور مورد توجه قرار داشته است؛ چنانچه وجود اسباب بازی های باستانی کشف شده بیانگر این اهمیت بوده و نشان ...

به گزارش ایسنا، یکی ...

اسباب بازی وسیله ای برای تجربه «آینده» و کسب مهارت زندگی در کودکان است که قدمتی به درازای تاریخ دارد؛ روندی که از پیش از تاریخ آغاز شده و پس از شکل گیری تحولاتی در ساخت، این روزها با گذر از ...

برخی فکر می کنند که چون فلانی در اول جنگ و همراه امام راحل بوده است پس بعد از آن نیز تمام روش های وی مورد تایید است و اگر توهم هم بزند به دلیل همراهی امام نباید کسی لب ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان