به گزارش لنگرخبر، با توجه به گستردگی ارتباطات و فضای مجازی بهترین و ساده ترین راه برای ارائه کارها و انجام فعالیت های تبلیغی و غیره همین ظرفیت است.هرکسی که این ظرفیت را بشناسد بهترین استفاده را از آن می برد و کسی که از این فرصت بهره نبرد قاعدتاً در دایره آماج حرف های مردم برای ضعیف بودن عملکردشان قرار می گیرد.در عصر حاضر کسی موفق است که بتواند کارهای انجام شده خود را به صورت دقیق و مستمر به مردم اطلاع رسانی کند که با توجه به ضعف در روابط عمومی های ادارات و عدم آشنایی آنان با رسانه، اطلاع رسانی عملکرد نهادها و دستگاه ها از طریق رسانه ها بهترین شیوه و با سرعت بیشتری است.در بین شهرداران شهرستان لنگرود تنها دو نفر از شهرداران هستند که تاکنون ارتباط خوبی با رسانه ها داشتند و توانستند عملکرد زیرمجموعه خود را از طریق رسانه های مکتوب و مجازی به مخاطبان اطلاع رسانی کنند، گرچه دراین ارتباط ها هم کم و کاستی هایی وجود دارد که خود بحث مفصلی است.شهردار لنگرود و شهردار چاف و چمخاله ازاین دست از شهرداران هستند.ولی ضعف در اطلاع رسانی عملکرد دستگاه زیرمجموعه توسط شهرداران شلمان، اطاقور و کومله به وضوح مشخص است که در طی دو سال گذشته حتی یک نشست خبری ساده با اصحاب رسانه هم برگزار نکرده اند.عدم اطلاع رسانی عملکرد به شهروندان یک چیز را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که آن دستگاه اصلاً عملکردی ندارد و با توجه به رویه در پیش گرفته این مسئولین، شاید به مردم حق داد که بگویند فلان مسئول هیچ کاری انجام نداده است.در عصری که رسانه های خارج نشین از کوچک ترین چیزی بزرگ ترین چالش ها را برای کشور ایجاد می کنند برخی از مسئولین هنوز در خواب غفلت هستند و توانایی ارائه گزارش عملکرد خود به شهروندان را ندارند.انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان