در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گزارش لنگرخبر، عصر روز پنج شنبه خبر درگیری چند عضو شورای شهر کومله به سرعت در فضای مجازی پخش شد که شهروندان شهر کومله نیز در این زمینه واکنش های متفاوتی داشتند. یکی از شهروندان دلیل درگیری اعضای شورا را دخالت یک عضو در کار رئیس شورا برای تنظیم صورت جلسه درباره عدم حضور برخی از اعضای شورای شهر در جلسات دانست که درنهایت این درگیری به پرتاب اشیا منجر شده است. شهروندان کومله ای در فضای مجازی اعلام کرده اند که پلیس به محل شورا مراجعه کرده و درگیری را صورت جلسه کرده است. غروب روز پنج شنبه نیز خبر بازداشت شهردار کومله نقل محافل شد که البته اعضای شورای شهر کومله یا مراجع قانونی دیگر تاکنون دلیل اصلی بازداشت را اعلام نکرده اند. برخی در فضای مجازی شاکی خصوصی و برخی نیز عدم تمکین به دستور مراجع قضایی و حضور در دفتر شهردار را از دلایل بازداشت شهردار کومله اعلام کرده اند. در ادامه نیز تعدادی از اظهار نظر شهروندان در فضای مجازی منتشر شده است.  

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان