به گزارش لنگرخبر، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست به همراه مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، در رودخانه های شلمانرود، محدوده سد گالشکلام و رودخانه لنگرود اقدام به جمع آوری ادوات صید غیرمجاز کردند.

سید امین نجات، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان با اعلام این خبر افزود، با همکاری تمامی کارشناسان و مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود و با حضور هم زمان در رودخانه و مناطق خشکی حاشیه رودخانه های لنگرود و شلمانرود، تعداد 45 رشته تور ماهی گیری زیرآبی، چهار دستگاه خرچنگ دام و سایر ادوات صید کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه اعلام کرد که با توجه به زمان تخم ریزی آبزیان، هرگونه صید در پهنه های آبی شهرستان، با هر وسیله مجازی نظیر لانسر و قلاب بدون اخذ پروانه صید ممنوع و جرم می باشد. همچنین استفاده از ادواتی همچون خرچنگ دام، دُل، ویندیل و ادوات مشابه، به عنوان صید با استفاده از ادوات غیرمجاز موجبات پیگرد قانونی با اشد مجازات را در پی خواهد داشت.

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان