به گزارش لنگرخبر، انتخابات هیئت رئیسه دور پنجم شورای اسلامی شهر شلمان در سال چهارم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد.

در انتخابات مذکور حسن دُرکشیده به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شلمان معرفی و علی خورسند شلمانی به عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.

علی پورسرپرست شلمانی به عنوان خزانه دار، سالومه پوررمضانی قاضی محله سخنگو و علی اصغری شلمانی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر شلمان برای یک سال انتخاب شدند.

علی اصغری در سال نخست فعالیت این دوره شورا و علی پورسرپرست شلمانی در سال دوم و حسن دُرکشیده در سال سوم فعالیت شورای شهر دور پنجم شلمان ریاست شورای اسلامی شهر را به عهده داشتند.

انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان