در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گزارش لنگرخبر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورمان برای بازگشت به برجام در صورت اجرای کامل تعهدات آمریکا وفق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. ظریف در این خصوص تصریح کرد: اگر آقای بایدن بخواهد تعهدات آمریکا را اجرا کند، ما هم می توانیم فوراً به تعهدات برجامی خود به صورت کامل برگردیم. وی افزود: ما مخالف مذاکره نبودیم و نیستیم، مذاکره هم در چارچوب 1+5 امکان پذیر است. اگر آمریکا بخواهد عضو برجام شود که ترامپ آن عضویت را از بین برده است، ما حاضریم گفت وگو کنیم که آمریکا چگونه وارد برجام شود. ظریف که با روزنامه ایران گفتگو می کرد، در ادامه گفت: پیش بینی من این است که شرایط به لطف خدا و با ادامه مقاومت و درک خوب مردم ایران بسیار بهتر خواهد شد. وی درباره اینکه گفته می شود برخی تحریم های وضع شده از سوی دولت ترامپ به گونه ای است که دولت جدید نمی تواند آنها را لغو کند نیز خاطرنشان کرد: آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا شد و در کاخ سفید مستقر شد، می تواند با سه فرمان اجرایی همه این ها را لغو کند. این که گفته می شود رئیس جمهوری بعدی آمریکا نخواهد توانست برخی از تحریم های برجامی آمریکا را لغو کند، فقط حرف است. ظریف تأکید کرد: آمریکا برای بهانه جویی جهت عدم اجرای تعهدات بین المللی اش نمی تواند متوسل به مقررات داخلی شود. هیچ کشوری در دنیا نمی تواند از ابزار داخلی استفاده کند که تعهدات بین المللی خود را انجام ندهد.

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان