به گزارش لنگرخبر، روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان اعلام کرد: با توجه به افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و بدنبال آن، محدودیت تامین سوخت گاز نیروگاه ها، احتمال بروز و اعمال خاموشی در برخی از استانهای کشور از جمله گیلان وجود دارد، از این رو ممکن است خاموشی نوبتی با توجه به سهمیه کاهش پیک الزامی از سوی شرکت توانیر در استان اجرایی شود و تاکید می گردد خاموشی های نوبتی دو ساعته خواهد بود.

طبق اعلام شرکت برق گیلان برق برخی از مناطق شهرستان لنگرود طبق جدول اعلام شده شرکت برق قطع می شود.
قطعی برق در هر منطقه به مدت دو ساعت خواهد بود.

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان