به گزارش لنگرخبر، ششمین دوره ثبت نام انتخابات شورای شهر از بیستم اسفندماه در سطح کشور آغازشد و بنا بر اعلام مسؤولین فرآیند ثبت نام انتخابات تا بیست و ششم اسفندماه ادامه داشت.

کاندیداها طی مدت اعلام شده برای ثبت نام از طریق اپبیکیشن مویایل، سایت و به صورت حضوری می توانند اقدام به نام نویسی کنند.

طی آخرین لیست ثبت نامی فرزین نعمت پور، ساسان معصومی، رمضانعلی پروانه، ابوالقاسم بهشتی کومله، رقیه رسولی مدنی لنگرودی، ابوالقاسم رضایی، تقی اصغری وسمه جانی، محمد ملک آرا، مسلم نیکنام کومله، علیرضا نیکوکار لیسه رودی، عظیم حقی کومله، حسین امیدی، عابد محمدجانی کومله، سید محمد موسوی چلارسی، سید حسن عباسی کومله، حسین همتای خلیفه محله، حسن امیدی راد، مانی بامیان، صادق عظیمی کومله، هادی حسینی کوملایی، حسین امیدی راد و سید مائده هاشمی کومله برای حوزه انتخابیه شهر کومله نام نویسی کرده اند.

برای حوزه انتخابیه شهر کومله نیز از بین 22 داوطلب ثبت نامی، نام دو نفر از بانوان به چشم می خورد.

انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان