به گزارش لنگرخبر، سری پانزدهم فتوکاتورهای لنگرخبر از حاشیه جلسات و دیدارهای مسوولین و افتتاحیه های شهرستانی در قالب طنز و شوخی با مسوولین منتشر شد.

عکس های دستکاری شده به شیوه مشابه کاریکاتور را فتوکاتور می گویند.

فتوکاتورهای قبلی را از اینجا ببیند.

  

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان