در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

رئیس جمهور «قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را از شکل یک شوری به دوشوری اصلاح خواهد کرد، برای اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اصلاحیه جزء یک ماده ۱۸۲، ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر در مدت ۵ روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آیین نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ۱۰ دقیقه استماع می شود. سپس مطابق بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین نامه داخلی، کلیات لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفته و رای گیری به عمل می آید.

چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی تقدیم کنند. پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند.

در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر در مدت ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرآیند این ماده انجام شود. مدت مذکور با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.

انتهای پیام


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان