در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

کمیته پیگیری مطالبات بانک ها در دیوان محاسبات کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، این کمیته در راستای وظایف ذاتی و قانونی دیوان محاسبات و نیز در راستای اجرای جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تشکیل شده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

طبق دستور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، کمیته پیگیری مطالبات بانک ها متشکل از یکی از معاونان، برخی مستشاران و مشاوران بانکی و افراد مجرب، موظف است ظرف مدت دو ماه گزارش اولیه و کاملی از اقدامات خود را ارائه کند.

در حکم تشکیل کمیته ی مذکور، موضوعات ذیل به عنوان کارویژه مورد تاکید قرار گرفته است:

۱. بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه ها

۲. واکاوی عملکرد بانک ها در نظارت کافی بر  مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل موردنظر

۳. پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک الوصول

۴. بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک ها در راستای وصول تسهیلات معوقه

۵. گزارش اقدامات بانک ها نسبت به تحکیم وثیقه ها در زمان امهال تسهیلات

لازم به ذکر است گزارش کمیته پیگیری مطالبات بانک های دیوان محاسبات کشور در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان