در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباسپور طی نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی و معاون فنی گمرک به مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده و گفته با توجه به اینکه ورود کالا به صورت تجاری منوط به اخذ ثبت سفارش بوده و بانک مرکزی و گمرک موظفند مطابق ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صمت اقدام به صدور کد ساتا و اظهار کالا کنند و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، قبل از صدور کد ساتا و اظهار، متقاضی را نسبت به اصلاح ثبت سفارش ملزم کنند، بنابراین هرگونه ویرایش بعد از ترخیص کامل کالا، به دلیل مغایرت اطلاعاتی ثبت سفارش با منشأ ارز و اظهار، از سوی این دفتر قابل پذیرش و اقدام نیست .

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین تاکید کرده که تمامی مسئولیت ناشی از این امر با بانک مرکزی و گمرک است و از این دو مقام مسئول خواسته که مراتب یاد شده به بانک های عامل و گمرکات اجرایی ابلاغ شود تا از انجام هر گونه مکاتبه مشابه و ارجاع متقاضیان به این دفتر جلوگیری شود.

ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش بعد از ترخیص کالا


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان