اجتماع عظیم دهه هشتادی ها و نودی های گیلان با عنوان «سلام فرمانده» با حضور گسترده دهه نوجوانان به همراه خانواده هایشان در پارک فجر لنگرود برگزار شد.عکس ها از رضوانه پورسرپرست و مجید حسندخت  

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان