[ad_1]

از دوم خرداد 1376 بیش از دو دهه می گذرد اما در همه این سال ها این خاتمی بوده که رهبری جریان دموکراسی خواه اصلاحات را بر عهده داشته، او هیچ گاه تلاش نکرده روندهای مردمسالارانه را در انتخاب رهبری جریان اصلاحات فعال کند و همواره خود را در جایگاه رهبری این حزب تثبیت کرده است.

[ad_2]

منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان