در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که وجود محدودیت برای ثبت نام یارانه نباید وجود داشته باشد. دولت باید این محدودیت را بردارد به گونه ای که هر ماه حداقل پنج روز سامانه رفاه ایرانیان برای ثبت نام باز باشد.

سیدسلمان ذاکر در گفت وگو با ایسنا در واکنش به تعیین مهلت زمانی برای ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه گفت: چرا دولت در وهله اول شش روز را برای ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه تعیین کرد و بعد سه روز مجددا تمدید کرد؟ این کار چه معنایی دارد. مگر می خواهیم به یک عده یارانه ندهیم؟ این تبعیض است.

وی افزود: دولت باید تا زمانی که حتی یک نفر مشمول دریافت یارانه شده و نتوانسته اند از این حق استفاده کنند، زمینه را فراهم کرده تا مردم یارانه بگیرند. تعیین محدودیت نشان دهنده ضعف و نه قوت است. اگر می خواهیم حق مردم را بدهیم باید تا یک ریال باقی مانده آن را پرداخت کنیم نه اینکه محدودیت برای ثبت نام یارانه در نظر گیریم. یارانه بیت المال و برای مردم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجددا تأکید کرد که دولت باید محدودیت زمانی برای ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه قائل نشده چون این پول برای همه است مگر کسانی که نیاز ندارند. آن ها هم باید خودشان کنار بروند یا اینکه دولت به چنین یقینی برسد که این افراد نیازی به یارانه ندارند وگرنه همه باید از این موهبت نظام استفاده کنند. پس باز می گویم که باید سامانه باز باشد نه اینکه چند روز را برای ثبت نام یارانه باز نگه دارند. حتی حداقل سامانه جامع رفاه ایرانیان را پنج روز در ماه باز بگذارند تا زمانی که همه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند، از آن استفاده کنند.

انتهای پیام


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان