در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

 طبق اظهارات مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آن ها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. این اقدام می تواند گام دیگری برای جلوگیری از سوء استفاده از حساب های اجاره ای به شمار بیاید که در سال های اخیر، ضمن استفاده از فرایند های پولشویی، فرار مالیاتی آن ها به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خراسان، حساب های اجاره ای یکی از اصلی ترین ابزارهای اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و فرار مالیاتی بوده و سال هاست در کشور ما وجود داشته است. طرز عمل سودجویان در این خصوص به این گونه است که این افراد با شناسایی افراد هدف خود از قشرهای کم درآمد یا کم اطلاع، به آن ها پیشنهادهای اغواکننده ای می دادند و در ازای پرداخت هفتگی یا ماهیانه مبلغی به عنوان سود مشارکت و ... آن ها را مجاب می کردند تا اطلاعات حساب یا کارت بانکی خود را در اختیار قرار دهند.

اهمیت این موضوع تا بدان جاست که طبق گزارش  18 بهمن 98 خبرگزاری مهر، میزان فرار مالیاتی از این مسیر به چیزی حدود 77 درصد کسری بودجه دولت در آن سال رسیده است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی می شده که کسری بودجه سال 98 به 175 هزار میلیارد تومان برسد و در عین حال خبرگزاری مهر، فرار مالیاتی حساب های اجاره ای در آن سال را چیزی بین 120 تا 150 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. اگرچه از آن سال تاکنون اقدامات کنترلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی توسط بانک مرکزی و سازمان مالیاتی به اجرا درآمده، با این حال، اعلام اخیر بانک مرکزی درخصوص شرایط مسدودی حساب های بانکی افراد فاقد شغل، نشان می دهد که این معضل همچنان پابرجاست .

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفته است از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آن ها بیش از سقف تعیین شده باشد،رصد و مسدود می شود. صحبت وی ناظر به «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» است که دیروز پایگاه اینترنتی بانک مرکزی آن را منتشر کرد.

بر این اساس، بانک ها مکلف شده اند که فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال را تعیین سطح کنند و سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. در غیر این صورت، این افراد باید به طریق مقتضی برای ارائه توضیحات و مدارک و اسناد مثبته به درگاه های حضوری یا غیر حضوری دعوت شوند. در صورتی که عبور از سطح فعالیت مورد انتظار، حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مدنظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری و در نهایت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اطلاع داده شود.

 البته در مقررات ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرد ه های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

 طبق دستورالعمل بانک مرکزی، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به شرح جدول است.  

حساب مجاز افراد

منبع: خراسان


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان