در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی با تسلیت حادثه دلخراش متروپل آبادان به مصیبت دیدگان آن گفت: نیاز به اشراف بر جزئیات مالی و بانکی کشور جزو نقاط مشترک مورد توافق و از سیاست های بدون تردید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهاد نظارتی کشور دنبال می شود و کمک می کنیم آن اهداف محقق و قابل رصد باشد.

وی گفت: البته سال ها پیش از این باید اقتصاد ایران تسلط بر حکمرانی ریال را دستور کار قرار می داد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وقتی کیفیت رشد پول مطلوب نباشد زمینه ساز تورم و محرومیت بیشتر در طبقات جامعه می شود. از این رو وقتی برای ملاحظات کوتاه مدت مدیریت نرخ ارز تمرکز می کنیم باید توجه و تمرکز در سیاست های پولی حاکم بر اقتصاد کلان را در بلندمدت مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: دست کم گرفتن سیاست ارزی نباید از سوی سیاست گذاران دنبال شود و این در حالی است که با دوگانه ثبات در برابر توسعه نیز مواجه هستیم. از منظر این دوگانگی باید تلاش کرد داده های اقتصادی پیش بینی پذیر تر و ورودی های متغیر از قابلیت اندازه گیری برخوردار باشند. با هدف ثبات مالی و فرض اینکه ثبات بر اقتصاد حاکم است می توان انتظار داشت اقتصاد مسیر خود را پیدا کند. به طور مثال تمرکز بر مقادیر پولی و استقلال بانک مرکزی همگی از ملاحظات تثبیتی پررنگی برخوردار هستند.

خاندوزی با بیان اینکه اگر بپذیریم اقتصاد به تنهایی مسیریاب است و تنها فراهم کننده ثبات اقتصادی باشد قدر مسلم این دیدگاه ناقص است، تأکید کرد: ملاحظات بخش توسعه می بایست بر این نظریه افزوده شود. چرا که خوش خیالی است اگر فرض کنیم ثبات در کلان اقتصاد با این دیدگاه فراهم می شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه علاوه بر ثبات در اقتصاد نیازمند سیاست های تشویقی و ابزارهای مورد نیاز آن هستیم، تصریح کرد: هدف گذاری ترجیحی در حالی برای این مقوله می گنجد که باید ضمن توجه به سیاست های مدیریت ارزی، ملاحظات تثبیتی و توسعه ای در حوزه اقتصاد کلان را نیز مورد توجه قرار داد.

وی افزود: مهار جدی تقاضاهای سوداگرانه ارزی حاصل توجه صرف به مهار لنگر ارزی است که معلول نقشه تجاری ایران است، بوده و از این رو ناچاریم هم زمان از منظر سیاست گذاری پولی، افق بلندمدت و میان مدت و ثبات اقتصاد کلان و تورم با ملاحظه سیاست های پولی و ارزی در مواجهه با بخش واقعی اقتصاد را نظاره گر باشیم.

به گفته وی در اقتصاد ایران در حالی علاوه بر سطح تورم، نوسانات آن نیز بسیار بالا و غیرقابل پیش بینی است، به طور کلی چنانچه از سطح ملایم تورم بخواهیم عبور کنیم چه بسا می تواند برای اقتصاد کلان مؤثر واقع شود.

خاندوزی گفت: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه و حتی برعکس آن کند، حتی در تحقق هر یک از این شرایط به طور حتم با عدم توفیق مواجه می شود.

وی با اشاره به بحث مجامع بانک ها در تیرماه امسال عنوان کرد: در ماه پیش رو صورت های مالی بانک ها در حالی در مجامع سالانه قرائت و به تصویب سهامداران خواهد رسید که باید بررسی کرد در این دوره از منظر سیاست گذار و نهاد ناظر پولی و بانکی کشور چه اقدام های سلبی و نظارتی باید انجام شود که سود موهوم کمتر رخ دهد و ترازنامه های شکننده کمتر در دستور کار بانک ها باشد.


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان