[ad_1]

رئیس جمهور با تأکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، اظهار داشت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.

به گزارش ایسنا، جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهور برگزار و مهمترین موضوعات اقتصادی و راهکارها و موانع حضور میدانی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، گفت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.
رئیس جمهور مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاست ها و تصمیمات عنوان کرد و افزود: دلایل سیاسی و ملاحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود.
رئیسی با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات، به ویژه از سوی بخش خصوصی حمایت می کند، اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی است که البته سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه می تواند مهمترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
در این جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه های مختلف اعلام و از سیاست ها و برنامه های مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند و اصلاحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق بازرگانی در شکل دهی آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در اتمام طرح های نیمه تمام و ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی آمادگی دارند.
حاضران در این نشست همچنین دیدگاه ها و انتقادات خود را از صدور بخش نامه های متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد فراروی بخش خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند.

انتهای پیام


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان