به گزارش ۸دی،با حکمی از سوی محمدعلی گودرزی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی، مسیب مرادی به عنوان سرپرست مرکز علمی – کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده ...

به گزارش ۸دی،با حکمی از سوی محمدعلی گودرزی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی، مسیب مرادی به عنوان سرپرست مرکز علمی – کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی و به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی به موجب این ابلاغ به صورت تمام وقت و موثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان