#بخش_سوم
در گفت‌وگوی پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس با لنگرخبر مطرح شد

خرابی ۲۰۰ نقطه از آسفالت کمربندی لنگرود یک سال بعد از افتتاح!
تعریض مسیر کومله به اطاقور و آسفالت بلوردکان به اطاقور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان