رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضرورت نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرح دارویار در بیمارستان ها به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در فرایند خدمت رسانی به بیماران را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست با معاونان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رؤسای بیمارستان های تابعه، هدف از اجرای طرح دارویار را کاهش و ثبات پرداخت هزینه های دارویی بیماران عنوان کرد و بر ضرورت جلوگیری از پرداخت هرگونه هزینه اضافی از سوی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان ها تاکید کرد.

وی، یکی از چالش های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اجرای طرح دارویار را پراکندگی پیمانکاران داروخانه های بیمارستانی دانشگاه عنوان کرد و با بیان اینکه تا چند روز آتی و به سرعت سازمان های بیمه گر برای اعمال قیمت های جدید سامانه های خود را به روز رسانی خواهند کرد، گفت: با اجرای این طرح هر بیماری که تحت پوشش بیمه و دارای نسخه الکترونیکی باشد می تواند از ظرفیت های یارانه ای برای پرداخت هزینه داروها استفاده کند.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان