در دیدار معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان، زمینه های همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور دست یابی به اهداف سیاست های محیط زیستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت گسترش سواد، اخلاق و رفتار محیط زیستی جامعه و همچنین روشنگری و جلب مشارکت آحاد جامعه آموزش و پرورش کشور در امر حفاظت از محیط زیست، زمینه های همکاری مشترک را بررسی کردند.

این نشست با حضور صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و ضیاالدین الماسی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان و کارشناسان تخصصی دو دستگاه در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست، طرفین با اشاره به بروز بحران های محیط زیستی در جهان و آثار و پیامدهای نامطلوب آن بر محیط زیست کشور و ضرورت تغییر در سیاست های آموزش محیط زیست و تبیین رویکردهای جدید منطبق با نیازهای جامعه در حفظ محیط زیست و پایداری اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بر نحوه پیش برد سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست و زمینه های همکاری مشترک در این خصوص، تاکید کردند.

از دیگر مصوبات این جلسه می توان به تهیه پیش نویس تفاهم نامه بین دو دستگاه و نیز تهیه و ارسال شاخص های آموزش محیط زیست ذیل بند ۱۴ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، از طرف وزارت آموزش و پرورش به سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام اقدامات بعدی اشاره کرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان