مشهد ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: حاشیه نشینی معضل اجتماعی اصلی در مشهد است، چرایی ایجاد حاشیه نشینی انتهای خط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه جمعه در اختتامیه رویداد ملی ارزش آفرینی «دا» (دختران ایرانی) در مشهد اظهار کرد: حاشیه نشینی معضل اجتماعی اصلی در مشهد است، چرایی ایجاد حاشیه نشینی انتهای خط است، در سایر آسیب های اجتماعی نیز وقتی به انتهای خط توجه شود، شکل خشنی از اجتماع را بالا می آورد، برخورد و وضع معیارهای سختگیرانه باید انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: این درحالیست که اگر در ابتدای کار فضاهای رشد را در اختیار فرزندانمان قرار دهیم، ده ها برابر اثر و فایده خواهد داشت.

وی گفت: در رویداد ملی دختران ایرانی «دا» از ٢۶٠ شهر کشور توسط دختران خلاق، ایده ارائه شده است.

اسماعیلی افزود: اعتماد به دختران ایرانی و رقم خوردن کارهای بزرگ با کنار هم قرارگرفتن دختران خلاق از مهمترین بازخوردهای این رویداد است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امروز در جامعه مشکل هویتی یک مشکل جدی است، تمام تلاش بدخواهان ملت ایران القای وجود بحران و بن بست در کشور است و به جوانان توجهی نمی شود.

وی ادامه داد: متأسفانه فضای رسانه ای کافی نداریم که به اینها فضای رسانه ای بدهیم.

اسماعیلی افزود: اصل این رویداد تقویت روحیه خودباوری و رسیدن به هویت جمعی بین جوانان سرزمین است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در وزارت فرهنگ این موضوع را ذیل پروژه موضوعات اجتماعی پیش برده ایم، معتقدم اگر می خواهیم در حوزه اجتماعی از حالت انفعال خارج شویم باید به این موضوعات بپردازیم.

وی بیان کرد: در نگاه به حل مسائلی اجتماعی به جای ایستادن در انتهای خط، باید در سرمنشا با ابتکاراتی جلوی بوجود آمدن آسیب ها را گرفت. این مهم در دستور این وزارتخانه است و موفقیت این اقدام مشارکت همه را می طلبد.

اسماعیلی افزود: به دنبال ایجاد فضای خلاق برای حمایت از ایده های جدید هستیم، امروز ادارات کل فرهنگ در کشور مأمن جوانان انقلابی و خلاق شده و این مسیر را با قاطعیت جلو خواهیم بود و کارهای بزرگی در دولت مردمی که رئیس جمهور آن فردی جهادی متعلق به آب و خاک زرخیز مشهد و خراسان است، عملیاتی کنیم.

ارائه ایده در خصوص سبک زندگی در مشهد و مؤلفه های آن

در ادامه سید عبدالله ارجائی، شهردار مشهد نیز در این همایش اظهار کرد: مشهد با قدمت کمتر از هزار و ٣٠٠ سال شهر جوانی در کشور است.

شهردار مشهد بیان کرد: شهر مشهد سابقه زیست ندارد و این شهر یک باغ خصوصی است که در هزار و ٣٠٠ سال رشد و جمعیت پذیری آن سبقت را از کهن شهرهای اطراف خود را گرفته و امروز تبدیل به یک جهانشهر با سه و نیم میلیون جمعیت و پذیرش سالانه ٣٠ میلیون زائر و مسافر شده است.

وی دامه داد: دلیل پیدایش مشهد مضجع شریف رضوی است، از اینرو در مشهد تمام مختصات شهر از جمله کالبد، فرهنگ و اقتصاد شهر باید با فلسفه ذاتی شهر و مضجع شریف رضوی داشته باشد.

ارجائی اظهار کرد: در این همایش دختران خلاق ایران زمین حضور دارند، از این قشر می خواهم در خصوص سبک زندگی در مشهد و مؤلفه های آن ایده ارائه دهند و از هر ایده نزدیک به اجرایی حمایت می کنیم.

شهردار مشهد افزود: تعریف تفریح شاد مومنامنه و نحوه پیاده سازی آن از جمله موضوعاتی است که باید در کنار زیارت روی آن کار شود و در کنار زیارت بسترهای مکمل زیارت ایجاد شود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان