در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

در یکی از جزایر خلیج هندوراس، یک لاک پشت دریایی عظیم الجثه که برای تخم گذاری به جنگل رفته بود، در میان ریشه درختان تنومند گرفتار شد اما با کمک مأموران محیط زیست رها و به دریا بازگردانده شد.

دریافت 8 MB


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان