رییس سازمان حفاظت محیط زیست، فرهنگ و محیط زیست را دو مقوله کاملا در هم تنیده دانست و گفت: فرهنگسازی، زیرساخت و اساس کار حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در اولین جلسه کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست که پیش از ظهر امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، فرهنگ و محیط زیست را دو مقوله کاملاً در هم تنیده عنوان و اظهار کرد: بسیاری از مسائل زیست محیطی به دغدغه جامعه تبدیل شده است تا آنجا که به عنوان مثال در سال های پرباران بسیاری از تعارضات و تنش های اجتماعی کاهش پیدا می کند اما در شرایط تنش آبی و خشکسالی، شدت می گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ ما منبعث از طبیعت است، تصریح کرد: در مناطق مختلف کشور می توان تأثیر طبیعت آن منطقه بر فرهنگ مردم را به روشنی مشاهده کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: قنات به عنوان پیشرفته ترین تکنولوژی استحصال آب در دنیا، برگرفته از طبیعت و ویژگی های اقلیمی کشور ما است.

سلاجقه در ادامه گفت: من هرگز محیط زیست و منابع طبیعی را قابل تفکیک از هم نمی دانم چون به پایداری سرزمین اعتقاد دارم.

معاون رئیس جمهور، فرهنگسازی را زیرساخت و اساس کار حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دانست و بر ضرورت توجه به نیازهای مخاطب در این زمینه تاکید کرد.

وی، خاطرنشان کرد: هرجا فرهنگ پیشرفته تری دارند، از طبیعت و محیط زیست سالم تری هم برخوردارند.

معاون رئیس جمهور، متذکر شد: یکی از جاهایی که اصلاً به بیگانگان نیاز نداریم، فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست است چون آیات، روایات و سیره ائمه اطهار سرشار از آموزه های زیست محیطی است.

سلاجقه با اشاره به تدوین برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، گفت: این سند می بایست با توجه به شرایط روز، بروزرسانی شود و مبنای عمل دستگاه های عضو کارگروه قرار گیرد.

وی با تاکید بر حساسیت رئیس جمهور بر بحث حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، اظهار کرد: هیچ رئیس جمهوری مثل رئیس دولت سیزدهم اینقدر محکم پای موضوع محیط زیست نایستاده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر استفاده از ظرفیت مساجد، روحانیون و صاحبان کلام برای ترویج فرهنگ زیست محیطی تاکید کرد و گفت: حتماً می بایست یکی از مخاطبان اصلی برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست، مسؤولان کشور باشند.

سلاجقه در پایان تصریح کرد: اگر فرهنگ حفاظت از محیط زیست در کشور تقویت شود، بسیاری از هزینه ها کاهش خواهد یافت.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان