به گزارش لنگرخبر، جلسه انتخابات هیات رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله برگزار شد

در انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله،  فریدون سالم با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله در سال دوم و حسن مهرخواه نائب رئیس شورا شدند.

همچنین حسن آژیر به عنوان خزانه دار،  مهران مهراب‌پور به عنوان سخنگوی و مهرداد وفائی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله انتخاب شدند.

حسن مهرخواه در سال اول دوره ششم، رئیس شورای شهر چاف و چمخاله بود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان