مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: سقف ریالی داروخانه های طرف قرار داد با بیمه سلامت تا اطلاع ثانوی برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان تاجبخش گفت: پیش از این، برخی داروخانه ها دارای سقف تعدادی یا هزینه ای بودند و در نتیجه نمی توانستند در ماه تا بیش از مبلغ یا تعداد مشخصی مراجعه را پذیرش کنند، اما با اجرای طرح دارویار و در راستای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان، این سقف ریالی برای داروخانه های طرف قرار داد برداشته شد.

وی افزود: همچنین برخی مؤسسات فیزیوتراپی نیز دارای سقف تعدادی یا هزینه ای بودند که این موضوع باعث می شد دسترسی بیماران به مراکز فوق کاهش پیدا کرده و در طول هر ماه تعداد محدودی بیمار پذیرش شود که در راستای افزایش سطح دسترسی و ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان این سقف برداشته شد و تمام مراکز فیزیوتراپی بدون سقف ریالی یا تعدادی می توانند خدمات خود را به بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ارائه کنند. البته سقف مربوط به خدمت فیزیوتراپی و تعداد جلسات فیزیوتراپی و تجویز پزشک مربوطه وجود دارد که ادامه پیدا خواهد نمود.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: همچنین بیمه شدگان روستایی در سطح دوم خدمات سلامت و پس از ارجاع فقط می توانستند به تعداد خاصی از داروخانه های طرف قرار داد روستایی در محل زندگی خود مراجعه کنند که در راستای افزایش دسترسی بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر به خدمات داروخانه ها مقرر شد این بیمه شدگان با رعایت نظام ارجاع بتوانند از همه داروخانه های دولتی و خصوصی در تمام کشور استفاده نمایند.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان