نشست «بررسی جشن غدیر در تهران» فردا چهارشنبه ۱۹ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به میزبانی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «بررسی جشن غدیر در تهران» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

در این نشست محمدرضا پویافر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، علی الهی خراسانی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، محمدرضا قائمی نیک عضو هیأت علمی دانشکده علوم اسلامی رضوی حضور خواهند داشت و داوود طالقانی دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران، دبیری آن را بر عهده خواهد داشت.

این نشست چهارشنبه ۱۹ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به میزبانی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار و به صور زنده و مستقیم از اسکای روم این مؤسسه پخش می شود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان