در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

رودسر-رئیس منابع طبیعی رودسر با اشاره به رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان از ابتدای امسال تا کنون گفت: در این مدت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به خزانه دولت واریز شده است.

محمدرضا کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای ۱۷ فقره از احکام قضائی و نیز ۵۵ مورد انجام تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور از ابتدای امسال تا کنون ۱۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان رودسر به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف و به اراضی ملی عودت داده شد.

وی با اشاره به اجرای طرح های مقابله با قاچاق چوب های جنگلی و فرآورده های آن افزود: ضابطین این اداره در چهار ماه نخست سال امسال ۶۰۷ اصله گرده کاتین به حجم بیش از ۲۲ متر مکعب و همچنین ۵۷ استر هیزم و ۳۴ کیسه ذغال تولید شده از گونه های افرا، سفید پلت، توسکا، گردو لیلکی، اوجا، صنوبر جنگلی و بلوط به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

کشاورز با بیان اینکه حفظ و صیانت انفال جز اولویت این اداره است، گفت: نیز در خصوص مطالبات خسارت ناشی از ارتکاب جرم در منابع طبیعی با طرح دعاوی حقوقی، از ابتدای امسال تا کنون سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

رئیس منابع طبیعی رودسر ادامه داد: وظیفه حفظ و صیانت از اراضی ملی بر عهده یک دستگاه خاص نیست و همه مردم وظیفه دارند از این ودیعه خداوندی حفظ و نگهداری کنند.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان