رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، در واکنش به ادعای وجود فساد مالی در حوزه سلامت، گفت: فسادی که در حوزه سلامت روز به روز تشدید می شود، حاصل سیستم غلط است.

سیدموید علویان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فساد مالی که در حوزه سلامت روز به روز تشدید می شود، حاصل سیستم غلط است. و گرنه کسی مفسد فارغ التحصیل نمی شود، اما ممکن است در سیستم نظام سلامت مفسد شود، چون می بیند شاید سالم زندگی کردن، هزینه های زیادی داشته باشد و باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: آنچه در حوزه سلامت می بینم، در آینده شرایط برای مردم و جامعه پزشکی سخت تر خواهد شد. زیرا، مسیر غلطی را در پیش گرفته ایم. به طوری که در بحث دارو، می بینیم که طرحی اجرا می شود که قابل اعتماد نیست.

علویان با طرح این سوال که چه جور می توان به بیمه ها اعتماد کرد، گفت: بیمه ها در بحث نسخه الکترونیکی، «رفوزه» شده اند و نتوانسته اند بر اساس یک الگوی کامل کار کنند.

وی ادامه داد: دادن یارانه دارو به بیمه ها، ریسک خیلی بزرگی است و من نگران ایجاد یک تنش اجتماعی، به دنبال بحران دارویی در کشور هستم.

علویان گفت: وقتی در نظام سلامت، به دنبال ایجاد جایگاه ها و پایگاه های خلق الساعه هستیم، نمی توانیم به اهداف متعالی در حوزه سلامت دست یابیم.

وی با طرح این سوال که «دارویار» چه جایگاهی در نظام سلامت دارد، افزود: تا دو سال پیش، چنین طرحی مطرح نبوده است و بتازگی طرحی به اسم دارویار به اجرا در آمده است.

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، با ذکر یک مثال گفت: یک شرکت دارویی باید برای خرید مواد اولیه دارویی، نقدینگی داشته باشد. حالا که ارز ترجیحی را گرفته اید، باید ماده اولیه را گران تر بخرد و دارو تولید کند. وقتی این نقدینگی را نداشته باشد، یا باید شرکت را تعطیل کند و یا اینکه میزان تولید خود را کاهش دهد که در هر دو صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان