انزلی- سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان محیط زیست پسروی آب را از چالش های مهم تالاب انزلی برشمرد و گفت: سالانه ۸۰۰ هزار متر مکعب رسوب وارد تالاب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذوالجودی پیش از ظهر سه شنبه در نشست کمیته احیای تالاب انزلی با اشاره به این این تالاب با فعالیت انسانی که انجام شد در لیست مونترو قرار گرفت، اظهار کرد: از چالش های مهم این تالاب پسروی آب دریا است.

وی اضافه کرد: این موضوع به حق آبه هایی که باید از روسیه و کشورهای حاشیه شمالی محقق شود باز می گردد که باید از طریق دیپلماسی سیاسی انجام شود.

سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان محیط زیست با اشاره به ورود سالانه ۸۰۰ هزار متر مکعب رسوب به تالاب انزلی به دلیل عدم آبخیزداری و ورود پس آب ها و کودهای شیمیایی افزود:
بر اساس مصوبه ستاد احیای تالاب ها وظایف برای ارگان های مختلف تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه آبخیزداری و حق آبه ها چالش بزرگی داریم، بیان کرد: ۱۷ پروژه مربوط به سازمان محیط زیست در طرح مدیریت جامع احیای تالاب ها باید دنبال شود.

ذوالجودی در ادامه با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی در زمینه سازمان محیط زیست ادامه داد: ۱۷ مورد از پروژه های محیط زیست به قرارداد رسیده که ۸ پروژه اجرایی و بقیه مطالعاتی است.

سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان محیط زیست در ادامه به ابلاغ وظایف دستگاه ها اشاره کرد و گفت: مشکلات عدیده تالاب انزلی متأثر از مشکلات حوزه آبخیرداری است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان